Wat zijn de gemakkelijkste en moeilijkste klimopcompetities om aan deel te nemen? - Karmozijnrood Onderwijs IN (2023)

Het is algemeen bekend dat Ivy League-scholen niet alleen enkele van de meest prestigieuze scholen in de VS zijn, maar ook acht van de moeilijkste om binnen te komen. De Ivies trekken de slimste koppen aan en brengen afgestudeerden voort die enkele van 's werelds moeilijkste uitdagingen oplossen. In deze blog hebben we een lijst samengesteld met de gemakkelijkste en moeilijkste Ivy League-scholen om in 2023 binnen te komen.

Het bepalen van de gemakkelijkste en moeilijkste Ivy League-school is subjectief omdat elke school gespecialiseerd is in bepaalde gebieden, waardoor het moeilijker of gemakkelijker wordt om in specifieke programma's of majors te komen dan andere.Hoewel geen enkele Ivy League-school gemakkelijk toegankelijk is, hebben sommige een iets hogere acceptatiegraad dan andere. Deze blog zal gebruikenacceptatiepercentagesom te bepalen welke Ivy League-scholen het gemakkelijkst en het moeilijkst toegankelijk zijn.

Ivy League-klasse van 2027 acceptatiepercentages
klimopAcceptatiepercentage
Cornell~8%
Dartmouth6%
Bruin5,1%
Penn4,1%
Yale4,35%
Princeton~ 4%
Colombia3,9%
Harvard3,4%

Top 3 gemakkelijkste Ivy League-scholen om binnen te komen

1. Cornell-universiteit

Ithaka, New York

​​Wat zijn de gemakkelijkste en moeilijkste klimopcompetities om aan deel te nemen? - Karmozijnrood Onderwijs IN (1)

Cornell-toelatingsstatistieken
Algemeen acceptatiepercentageVroege acceptatiegraadAcceptatiepercentage Crimson-studenten
~8%19,2%21%

Cornell wordt beschouwd als de "gemakkelijkste" Ivy League om binnen te komenomdat het het hoogste Ivy League-acceptatiepercentage heeft. Terwijl het statistisch gezien makkelijker is om erin te komenCornell, het is nog steeds een uitdaging. Het is ook belangrijk om te onthouden dat studenten zich rechtstreeks aanmelden bij een van de acht niet-gegradueerde hogescholen van Cornell.

Elk college heeft zijn eigen acceptatiepercentages en deze verschillen per college. Als je wilt zien welke van Cornell's hogescholen het gemakkelijkst en moeilijkst is om binnen te komen, bekijk dan hunpagina Institutioneel onderzoek en planning.

Hoe Max in Cornell terechtkwam

Dartmouth-toelatingsstatistieken
Algemeen acceptatiepercentageVroege acceptatiegraadAcceptatiepercentage Crimson-studenten
6%19%26%

Dartmouth Collegegeldt als de op een na gemakkelijkste Ivy League-school om binnen te komen. Dartmouth, opgericht in 1769, eert zowel traditie als innovatie. Hoewel het een kleinere klasgrootte heeft, biedt deze prestigieuze school toponderzoeksmogelijkheden, een faculteit van wereldklasse en kleine klassen.

Een van de redenen waarom Dartmouth een meer toegankelijke Ivy is, is dat veel studenten ervoor kiezen om hun aanvraag in te dienen tijdens de vroege beslissingsronde. In tegenstelling tot sommige van de andere topuniversiteiten, stelt Dartmouth studenten in staat om vroege beslissingen op meerdere scholen toe te passen. Studenten voelen minder druk om te kiezen, waardoor Dartmouth een nog aantrekkelijkere keuze wordt.

Hoe ik in Dartmouth kwam

3. Brown-universiteit

Voorzienigheid, Rhode Island

Wat zijn de gemakkelijkste en moeilijkste klimopcompetities om aan deel te nemen? - Karmozijnrood Onderwijs IN (3)

Brown Toelatingsstatistieken
Algemeen acceptatiepercentageVroege acceptatiegraadAcceptatiepercentage Crimson-studenten
5,1%13%29%

bruine Universiteitrondt onze lijst af van de drie beste Ivy League-scholen om binnen te komen. Brown, opgericht in 1764, biedt een "Open Curriculum" waarmee studenten hun eigen kerncurriculum kunnen samenstellen en een van de meer dan 80 academische programma's kunnen verkennen die Brown aanbiedt.

Zoals alle Ivy League-scholen is Brown nog steeds zeer selectief. Studenten die bij Brown solliciteren, vinden het spannend om hun eigen leertraject uit te stippelen. Ze kunnen hun passies en interesses nastreven zonder hun carrièredoelen in gevaar te brengen. Als dit klinkt zoals jij, praat dan over zelfsturing en je persoonlijke academische reis in je aanvraag bij Brown.

Hoe ik op de Brown University terechtkwam

De top 3 moeilijkste Ivy League-scholen om binnen te komen

1. Harvard-universiteit

Cambridge, Massachusetts

Toelatingsstatistieken van Harvard
Algemeen acceptatiepercentageVroege acceptatiegraadAcceptatiepercentage Crimson-studenten
3,4%7,6%17%

Harvardis de oudste instelling voor hoger onderwijs in de VS en staat consequent op nummer 1 van de Ivy League om binnen te komen. Harvard, opgericht in 1636, biedt studenten onderwijs van wereldklasse van enkele van de meest briljante professoren ter wereld. Harvard is ook centraal gelegen nabij andere prestigieuze universiteiten zoals Boston University, MIT, Northeastern University en Tufts University.

Harvard zoekt naar gemotiveerde studenten die klaar zijn om de wereld te veranderen. als jijhoop naar Harvard te gaan, overweeg hoe u waarde kunt toevoegen aan de campusgemeenschap en hoe u de naam Harvard de wereld in wilt dragen

2. Columbia-universiteit

New York City, New York

Wat zijn de gemakkelijkste en moeilijkste klimopcompetities om aan deel te nemen? - Karmozijnrood Onderwijs IN (4)

Toelatingsstatistieken van Columbia
Algemeen acceptatiepercentageVroege acceptatiegraadAcceptatiepercentage Crimson-studenten
3,9%11,3%29%

Studenten van over de hele wereld dromen ervan om aan te studerenColumbia Universiteit. Deze prestigieuze universiteit, gelegen in het hart van New York City, is de thuisbasis van Columbia College, de Fu Foundation School of Engineering and Applied Science en de School of General Studies. Oorspronkelijk King's College genoemd door het koninklijk handvest van George II van Groot-Brittannië, werd het in 1784 omgedoopt tot Columbia College.

Als je wiltkom in Colombia, moet je een gepassioneerde leerling zijn, zowel binnen als buiten het klaslokaal. Je moet ook rekening houden met de locatie in New York City en hoe je de enorme middelen van de stad kunt gebruiken.

Hoe Cenon op Columbia University terechtkwam

3. Universiteit van Princeton

Princeton, New Jersey

Wat zijn de gemakkelijkste en moeilijkste klimopcompetities om aan deel te nemen? - Karmozijnrood Onderwijs IN (5)

Princeton-toelatingsstatistieken
Algemeen acceptatiepercentageVroege acceptatiegraadAcceptatiepercentage Crimson-studenten
~ 4%~15%*29%

Princeton Universiteitis een van de moeilijkste scholen om binnen te komen en heeft een van de laagste acceptatiepercentages van alle universiteiten ter wereld. Sommigen zullen misschien beweren dat het de moeilijkste Ivy is om in te komen, ook al is het huidige acceptatiepercentage niet zo laag als Columbia of Harvard.

Princeton University is gevestigd in Princeton, New Jersey en is een gemakkelijke reis naar Philadelphia en New York City. Princeton staat momenteel op nummer 1 in de 2023-editie van de US Best College-lijst. Princeton, opgericht in 1746, is de vierde oudste universiteit in de VS.

Studententoepassing op Princetonom verschillende redenen, waaronder de ultramoderne onderzoeksfaciliteiten, genereuze financiële hulp en de lage verhouding tussen studenten en docenten. Ook al heeft Princeton een extreem lage acceptatiegraad, je zou toch moeten overwegen om te solliciteren als je gepassioneerd bent door een specifieke interesse, geweldige cijfers hebt en aan de top van je afstudeerklas staat.

3 tips om uw kansen op toegang tot een Ivy League-school te vergroten

Studenten over de hele wereld strijden om felbegeerde plekken op Ivy League-scholen. Als je een van die plekken wilt bemachtigen, moet je je onderscheiden van de rest van de beste studenten ter wereld. Maar dat is niet makkelijk! Hier zijn drie tips om uw kansen te vergrotennaar een Ivy League-school gaan.

1. Toon uw liefde voor de school

Niet alle Ivies zijn hetzelfde. Hoewel ze allemaal overeenkomsten hebben, heeft elke klimop zijn eigen 'persoonlijkheid'. Terwijl je elke school onderzoekt, zul je merken dat je je aangetrokken voelt tot bepaalde scholen. Je zult ontdekken dat bepaalde scholen programma's aanbieden die passen bij je carrièredoelen, clubs of organisaties waar je een passie voor hebt, of misschien voelen ze zich gewoon meer als thuis.

Kies geen school alleen omdat het een prestigieuze naam heeft. Meld je aan bij de hogescholen die je jezelf kunt zien bezoeken. Leg uit waarom die school je nodig heeft en hoe je zult gedijen op de campus en in de gemeenschap.

2. Vroegtijdig aanvragen

Vroeg solliciterenheeft veel voordelen! Statistisch gezien heb je een grotere kans om in een Ivy League te komen als je je vroeg aanmeldt, omdat de pool van aanvragers veel kleiner is. Het kan een uitdaging zijn om alle applicatieonderdelen eerder klaar te krijgen, maar het zal het waard zijn. Als u besluit om vroeg te solliciteren, lees dan zorgvuldig de vroege vereisten van elke school voordat u zich aanmeldt. Sommige scholen staan ​​je toe om je in de eerste ronde op één school aan te melden, en andere vereisen dat je je aan die school verbindt als je wordt toegelaten.

3. Word een expert

De meeste Ivy League-aanvragers hebbenstellaire gradenen hoogtestuitslagen. Om je te onderscheiden van de rest van de elitestudenten, kun je overwegen om een ​​'expert' te worden in een bepaald onderwerp of een bepaalde activiteit. Toelatingsteams zien je graag groeien, gedijen en leiden in jouw interessegebied. De Ivy League-scholen willen weten dat je je passies in eigen handen kunt nemen, succes kunt vinden in het werk en de wereld om je heen kunt dienen.

Laatste gedachten

Hoewel statistisch gezien sommige Ivies gemakkelijker of moeilijker zijn om binnen te komen, moet je je aanmelden bij de Ivy League-scholen die passen bij je carrièredoelen en persoonlijkheid. Als u alleen op een Ivy solliciteert omdat deze het hoogste acceptatiepercentage heeft, loopt u mogelijk kansen mis bij andere Ivy's en zelfsniet-Ivy League-scholen.

Wat Crimson anders maakt

Belangrijkste bronnen en verder lezen

  • Doe mee met onze gratis webinars over aanmeldingen voor universiteiten
  • Gratis eBooks en handleidingen om te helpen bij het aanmeldingsproces voor de universiteit
  • Wat zijn de Ivy League-scholen?
  • Is een Ivy League-opleiding de moeite waard?
  • Ivy League-klasse van acceptatiepercentages in 2027
  • Hoe solliciteren op Ivy League-scholen?

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated: 09/19/2023

Views: 5561

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.