Elektrische auto’s en CO2-uitstoot (2023)

Gastblog van Prof. Guido van der Werf

Het elektrificeren van vervoer is een van de manieren om onze CO2-uitstoot te verlagen. Maar zoals bij zoveel onderwerpen die met CO2-mitigatie te maken hebben staan niet altijd alle neuzen dezelfde kant op. En zoals wel vaker lees je in o.a. De Telegraaf dan een compleet ander verhaal dan in veel andere media. Goed om nuchter naar de data te kijken dus en te begrijpen waarom er ruimte is (nou ja, was) om verschillend over dit onderwerp te denken. De belangrijkste conclusies van het verhaal hieronder zijn:

 • De CO2-uitstoot van elektrische auto’s is in de loop van de jaren afgenomen met name doordat onze energiemix is veranderd; waar je vijf jaar geleden nog kon claimen dat het verschil in CO2 uitstoot tussen een elektrische en een reguliere auto niet zo groot was, is dat nu niet meer het geval. De komende jaren wordt het verschil steeds groter in het voordeel van de elektrische auto.
 • Voor dagelijks gebruik zijn elektrische auto’s superieur geworden en ook op de lange afstand hoef je steeds minder concessies te doen. Met als belangrijke kanttekening dat dit laatste vooral geldt als de auto aerodynamisch vormgegeven is. Op lange afstand zijn grote en niet-aerodynamische elektrische auto’s zoals SUV’s duidelijk minder geschikt, tenzij je geen haast hebt.

Energiemix
Om de CO2-uitstoot van een elektrische auto te bepalen is kennis van de energiemix cruciaal. Wek je alle stroom op met wind, zon, of kernenergie dan leidt het opladen van de accu van een elektrische auto tot geen of lage uitstoot van CO2 en het rijden dus ook niet. Aan de andere kant van het spectrum zit stroom opgewekt in kolencentrales met de hoogste uitstoot van CO2 per opgewekte hoeveelheid energie. De energiemix geeft aan wat de relatieve bijdrage van deze bronnen is en die staat weergegeven in Figuur 1.

Elektrische auto’s en CO2-uitstoot (1)

Figuur 1. Bijdrage van verschillende manieren om stroom op te wekken aan de totale stroomproductie in Nederland. Tot en met 2019 gerapporteerde waardes en vanaf 2021 geprojecteerde waardes. Bron: CBS en PBL.


De meeste stroom wordt op dit moment opgewekt in gascentrales waarbij de CO2-uitstoot per opgewekte hoeveelheid energie ongeveer de helft is van die van een kolencentrale. Het gebruik van steenkool piekte in 2015 toen nieuwe centrales in gebruik zijn genomen. Kolen zullen uiterlijk in 2030 uitgefaseerd zijn, net als het gebruik van biomassa voor het opwekken van stroom. Het aandeel zon en wind neemt snel toe. Door deze ontwikkeling neemt de zogenaamde emissiefactor af. De emissiefactor geeft de uitstoot van CO2 per opgewekte kilowattuur (kWh) aan en die staat weergegeven in Figuur 2. Het patroon weerspiegelt de dynamiek van Figuur 1; naarmate het aandeel zon en wind toeneemt en het aandeel kolen afneemt daalt de emissiefactor. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de vergelijking tussen een conventionele en een elektrische auto, ook voor bijvoorbeeld de vergelijking voor verwarming op basis van gas of warmtepomp is dit belangrijk.

Elektrische auto’s en CO2-uitstoot (2)

Figuur 2. Gemiddelde emissiefactor van de Nederlandse stroommix gebaseerd op Figuur 1 en emissiefactoren van 800 gram CO2 per opgewekte kWh op basis van kolen, 400 gram CO2 per opgewekte kWh op basis van gas en andere bronnen zijn op 0 gesteld[1].

(Video) De Co2 uitstoot van de Elektrische auto berekend!

CO2-uitstoot
Op basis van de emissiefactor kunnen we gaan kijken naar de CO2-uitstoot van elektrische auto’s. Naast het opladen van de accu is ook het produceren hiervan afhankelijk van de emissiefactor; zowel het delven van de grondstoffen voor accu’s als het produceren van de accu zelf kost veel energie. Uiteraard is dat ook het geval voor het produceren van de auto zelf maar dat geldt voor zowel de elektrische als conventionele auto. In onderstaande figuur staat de uitstoot voor verschillende auto’s weergegeven op basis van de volgende aannames:

 • Uitstoot vanwege het laden op basis van Nederlandse energiemix van Figuur 1
 • Uitstoot voor het produceren van accu’s in 2015 is 200 kg CO2 per kWh en in 2020 is dat verlaagd tot 100 kg CO2 per kWh door zowel een lagere emissiefactor als een efficiënter productieproces[2]
 • De uitstoot die samenhangt met het produceren van de auto (exclusief batterij) is op 6 ton CO2 voor elektrische auto’s en 7 ton CO2 voor conventionele auto’s gezet[3].
 • Verbruik op basis van de zogenaamde Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) meetcyclus. Hoewel deze beter de werkelijkheid simuleert dan voorgaande testen zullen de meeste mensen de gemeten waardes niet in de praktijk halen maar ze zijn een goede indicatie en nuttig voor het vergelijken van verschillende auto’s.
 • Een levensduur van 15 jaar waarin 20.000 km wordt gereden als auto’s nieuw zijn, lineair afnemend naar 10.000 km als ze 15 jaar oud zijn (CBS).

Dit levert voor twee verschillende elektrische auto’s (de Tesla Model S die in 2015 populair was en de kleinere Tesla Model 3 die de afgelopen jaren veel verkocht werd) en een conventionele auto (op zowel benzine als diesel) die vergelijkbaar is met de Model 3 het volgende plaatje op:

Elektrische auto’s en CO2-uitstoot (3)

Figuur 3. Cumulatieve uitstoot over een 15-jarige levensduur van verschillende auto’s. Voor elektrische auto’s is zowel de curve weergegeven in het geval de emissiefactoren van het jaar van productie blijven gelden over de hele levensduur als op het moment dat de jaarlijks veranderende emissiefactoren van Figuur 2 gebruikt worden (‘actuele stroommix’).

Vanwege de grote batterij van de Tesla Model S90D (90 kWh) en de relatief hoge emissiefactor in 2015 ligt de CO2-uitstoot voor dat model hoog (blauwe lijnen). Zeker als de stroommix niet zou veranderen over de levenscyclus (donkerblauwe lijn). De uitstoot is dan redelijk vergelijkbaar met, of zelfs hoger dan, die van een auto met conventionele verbrandingsmotor (rode lijnen). Op het moment dat we niet de stroommix van 2015 gebruiken maar de veranderende stroommix wordt het verschil kleiner (lichtblauwe lijn waarbij rekening gehouden wordt met de dalende emissiefactor). Deze vergelijking is overigens niet helemaal eerlijk omdat de Model S in een hogere klasse opereert dan de BMW 3-serie.

Hoe anders is dat vijf jaar later; de emissiefactor is nu zo’n 40% lager en het fabricageproces van accu’s is minder energie-intensief geworden. Bij een Tesla Model 3 (oranje lijn) levert het fabricageproces nog steeds meer CO2-uitstoot dan de productie van een conventionele auto. Maar het verschil is kleiner geworden en na een paar jaar is de cumulatieve uitstoot vergelijkbaar. Over de hele levensduur ligt de CO2-uitstoot op ongeveer de helft van die van een conventionele auto, en met het verloop van de tijd zal dit verschil alleen maar groter worden. Dit omdat de auto met verbrandingsmotor nauwelijks efficiënter meer kan worden terwijl de emissiefactor van stroom blijft dalen en het fabricageproces van de accu ook steeds minder energie vergt.

Accu-grootte
Een van de redenen dat de uitstoot bij de productie van de Tesla Model 3 lager ligt dan die van de Tesla Model S uit bovenstaand voorbeeld is de kleinere accu; 50 in plaats van 90 kWh. Dat komt deels omdat de Model 3 een kleinere auto is dan de Model S. Hierbij gaan we overigens van de standaard Tesla Model 3 uit, er zijn ook versies met grotere accu leverbaar (zie later). Ondanks de hogere efficiëntie van de Model 3 ten opzichte van de Model S gaat die verlaging van 90 naar 50 kWh ten koste van het bereik (de range). Hoe groter de accu, hoe groter dat bereik maar er is meer variatie dan je wellicht zou verwachten.

Elektrische auto’s en CO2-uitstoot (4)

(Video) Zo min mogelijk CO2 uitstoot met een elektrische auto

Figuur 4. Relatie tussen de grootte van het accupakket en het opgegeven bereik volgens de WLTP cyclus. De steilheid van de lijnen geeft de efficiëntie aan die voor een groot deel samenhangt met het frontale oppervlak, gewicht, en stroomlijn van de auto. Dat laatste wordt weergegeven met de kleurenschaal waarbij groene kleuren gestroomlijnde auto’s aangeven en rode kleuren veelal SUV’s zijn met een groot frontaal oppervlak, lage Cw-waarde, en hoog gewicht.

In Figuur 4 is het bereik uitgezet tegen de grootte van de accu. Om de figuur beter te kunnen interpreteren is het goed om nog even te kijken welke kracht er nodig is om de luchtweerstand (Fw) het hoofd te bieden:

Fw = ½ ⍴ʋ2 A Cw

De Cw-waarde geeft aan hoe gestroomlijnd een voertuig is en voor de rest laat de formule zien dat luchtweerstand recht evenredig is met het frontaal oppervlak A (pakweg hoogte ✕ breedte) en kwadratisch evenredig is met de snelheid ʋ. In de formule staat ⍴ voor de dichtheid van lucht maar daar hebben we uiteraard geen invloed op en die factor speelt voor de rest van het verhaal dan ook geen rol. Naast frontaal oppervlak, snelheid, en Cw-waarde is ook het gewicht van belang maar dan met name voor het verbruik in de stad waar veel snelheidsverandering optreden. Aangezien bij elektrische auto’s een deel van de energie teruggewonnen kan worden bij het remmen is deze in de stad zuiniger dan op de snelweg, bij een auto met verbrandingsmotor is dit meestal andersom.

De kleurenschaal in Figuur 4 is een maat voor de factoren die in bovenstaande formule staan (m.u.v. de snelheid), aangevuld met het gewicht. Daaruit blijkt een aantal zaken die aan de ene kant voor de hand liggen maar aan de andere kant stof tot nadenken geven:

 • Naast de grootte van de accu is het type auto van belang voor het bereik van de elektrische auto. Zo hebben SUV’s as een Volvo XC40, Audi e-tron, Jaguar i-pace, Mercedes EQC etc. ongeveer hetzelfde bereik als een standaard Tesla Model 3 maar is daar een 50-80% grotere accu voor nodig.
 • Anders gezegd, als je deze grotere accu in een Tesla Model 3 legt kom je een stuk verder, zie het bereik van de Model 3 Long Range (LR). Dit komt grotendeels door de veel betere stroomlijn en lager frontaal oppervlak van de Tesla of soortgelijke auto’s.
 • Een ander voorbeeld: de Volvo XC40 (SUV) en Polestar 2 (sedan) hebben precies dezelfde aandrijflijn en accupakket maar de meer aerodynamische Polestar komt 13% verder in de WLTP cyclus. Dit verschil wordt bij hogere snelheid nog groter!
 • Hoewel je dit niet direct uit de figuur kan halen hebben SUV’s in het algemeen een slechtere stroomlijn, met de Tesla Model X als uitzondering. Dus naast een hoger frontaal oppervlak neemt het verbruik van de meeste SUV’s ook toe door een slechte stroomlijn en ook hier geldt weer dat het verschil toeneemt bij hogere snelheden; snelheid zit in het kwadraat in bovenstaande formule. Dat laatste is iets dat veel mensen proefondervindelijk weten; het verbruik stijgt snel naarmate je harder gaat rijden.

Het type auto en verbruik bij hogere snelheid is het volgende onderwerp en ook het volgende kernpunt van dit blog. De elektrische auto is m.i. superieur in het dagelijks gebruik. Minder CO2-uitstoot, over de hele levenscyclus snel goedkoper aan het worden[4], stil, snel, soepel, weinig onderhoud, etc. Maar je wil zo nu en dan ook op vakantie en dan wordt het bereik -dat in het dagelijks gebruik voor de meeste mensen zelden meer een issue is- plotseling wel van belang. Want hoewel het vermogen waarmee je kan snelladen hard toeneemt, gaat het nog altijd minder snel dan je tank vol benzine of diesel gooien en kan het niet overal. En aangezien laadsnelheden boven de 80% accucapaciteit minder worden en je bij 10% capaciteit resterend toch wel graag wil opladen om klamme handjes te voorkomen, is er bij lange ritten nog maar ongeveer 70% accucapaciteit beschikbaar tussen snellaadsessies. Dan blijft er van het officiële WLTP bereik een stuk minder over, zeker bij hogere snelheden (Figuur 5).

Elektrische auto’s en CO2-uitstoot (5)

Figuur 5. Bereik voor vier verschillende elektrische auto’s (Aiways U5 met 59 kWh, Volkswagen ID.4 met 77 kWh, Tesla Model 3 Standard Range [SR+] met 50 kWh en long range [LR] met 74 kWh) volgens drie verschillende ijkpunten: 1) WLTP cyclus met 100% van de accu bruikbaar, 2) op lange afstanden met constante snelheid van 100 kilometer per uur en 3) idem maar met 130 kilometer per uur. Die laatste twee zijn op basis van 70% accu-capaciteit aangezien dat het deel is dat je kan gebruiken op lange afstanden met snelladen. Gegevens over verbruik bij 100 en 130 kilometer per uur zijn gebaseerd op niet-gestandaardiseerde metingen[5] via autowereld.com.

In SUV’s zoals de Aiways U5 (die kent u wellicht niet maar er komt bijna iedere maand wel een nieuwe Chinese SUV op de markt waaronder dit model) en de Volkswagen ID.4 sta je met een snelheid van 130 kilometer per uur na ongeveer een of anderhalf uur, respectievelijk, weer bij de snellader. Dan wordt een vakantie-rit toch minder plezierig, zeker als op drukke dagen het bij de snellaadstations druk is (Figuur 6), iets dat natuurlijk ook gebeurt bij conventionele tankstations maar daarvoor hoef je minder vaak te stoppen.

(Video) Mythe: Met elektrisch rijden wordt CO2-uitstoot verplaatst van auto naar energiecentrale

Elektrische auto’s en CO2-uitstoot (6)

Figuur 6. File bij een van de Tesla superchargers tijdens de wintersportvakantie, een beeld dat zeldzaam is maar dodelijk is voor de acceptatie van de elektrische auto (bron: AD)

De enige auto waarin een lange vakantierit ongeveer even lang duurt als in een conventionele auto is een efficiënte auto met een relatief grote accu zoals de Tesla Model 3 Long Range. Met een bereik (op basis van 70% accucapaciteit) van ongeveer 250 kilometer bij 130 kilometer per uur en de hoge snellaadsnelheden kan je twee uur stevig doorrijden, dan na een kwartier bijladen en de benen strekken wederom twee uur stevig doorrijden en dat keer na keer. Hoe minder efficiënt de auto is (lees: hoe liever je een SUV wil), hoe meer concessies je voorlopig zal moeten doen. Met minder hard rijden of een overnachting inplannen waarin de accu volgeladen wordt -nu wel tot 100%- is ook met een elektrische SUV’s een vakantierit goed te doen maar het vergt simpelweg aanpassing. En je legt een groter beslag op het snellaad-netwerk waardoor bovenstaande beelden vaker werkelijkheid zullen zijn waardoor de rit nog langer zal duren.

Als alternatief kan je overwegen om dan maar het vliegtuig te pakken voor die vakanties. Figuur 7 laat zien dat je hiermee je CO2-winst tenietdoet. De mate waarin dat zo is ligt uiteraard aan je bestemming en het aantal personen waarmee je reist.

Elektrische auto’s en CO2-uitstoot (7)

Figuur 7. Indicatie van jaarlijkse CO2-uitstoot van een benzineauto, elektrische auto, elektrische auto voor dagelijks vervoer in combinatie met het vliegtuig voor twee vakantiereizen, plug-in hybride die alle dagelijkse ritten elektrisch rijdt en twee vakanties op benzine, en plug-in hybride die nooit opgeladen wordt. Uitstoot auto gebaseerd op Figuur 3, totaal van 15.000 km per jaar waarvan 4.000 km voor vakanties, vliegtuig op basis van 4 personen 4.000 km per jaar.

Een ander alternatief zou de plug-in hybride kunnen zijn, eigenlijk een kruising van een conventionele en een elektrische auto. Tot een aantal jaren geleden was de accucapaciteit van deze auto’s zo klein dat er in praktijk toch veel op benzine gereden werd (en daarmee het fiscaal stimuleren van deze auto’s een van de duurste en minst effectieve maatregelen voor CO2-reductie was), tegenwoordig zijn er genoeg modellen beschikbaar waar je zomaar 50 kilometer ver mee kan komen. Voor veel mensen genoeg voor dagelijks verkeer. Voor autofabrikanten is het ook een tijdelijke uitweg om de EU-doelstellingen te halen; aangezien de CO2-uitstoot van het elektrische deel niet wordt meegenomen kan je zelfs de meest inefficiënte auto op papier nog zuinig kan krijgen, zolang je er maar een forse accu in stopt.

In de praktijk zal de mate waarin deze auto’s bijdragen aan het reduceren van de CO2-uitstoot bijdragen afhankelijk zijn van het gebruik van de auto. Als je veel relatief korte ritten maakt en trouw ‘stekkert’ maak je weinig gebruik van de verbrandingsmotor en ligt je uitstoot lager dan in een conventionele auto (Figuur 7, ‘Plug-in’). Maar in dat geval kan je je afvragen of je niet beter een elektrische auto kan rijden, die ook nog fors meer afstand kan afleggen per kWh. Bij lease-auto’s zie je dat het vaak ook greenwashing is; het verbruik van de plug-in versies ligt volgens werkelijkverbruik.nl vaak gelijk of zelfs hoger (!) dan van versies zonder accupakket en elektromotor (Figuur 7, ‘Plug-uit’). Dat laatste is het geval wanneer de plug-in hybride nauwelijks wordt opgeladen, maar je wel de hele tijd met een zware accu rondrijdt. Toch worden plug-ins nog steeds fiscaal gestimuleerd doordat er minder wegen- en aanschafbelasting op wordt geheven. En niet geheel onterecht, bij goed gebruik wordt de totale CO2-uitstoot wel degelijk verlaagd (Figuur 7).

(Video) Hoe duurzaam is de elektrische auto nou echt?

Tot slot
Veel grote autofabrikanten hebben aangekondigd vanaf 2030 alleen nog elektrische auto’s te verkopen en dat is niet zonder reden. Niet alleen worden ze deels gedwongen door veranderende regelgeving om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, maar als je eenmaal elektrisch gereden hebt wil je waarschijnlijk niet meer anders. Met bovenstaand verhaal is ook het misverstand dat dit geen CO2-reductie zou opleveren hopelijk uit de weg geholpen. Als we nu met z’n allen ook nog inzien dat het niet bijster snugger is om met de natuurwetten te spotten en de recente voorkeur in SUV’s weer om kunnen zetten in een voorkeur voor gestroomlijnde auto’s, en tegelijk het snellaad-netwerk fors uitbreiden, wordt ook de laatste hobbel -het afleggen van lange afstanden- genomen.

[1]

De exacte uitstoot is afhankelijk van een aantal aannames en kan variëren per studie

[2]

Ook hier zijn de exacte waardes afhankelijk van een aantal aannames en van de lokale emissiefactor. Zie https://www.carbonbrief.org/factcheck-how-electric-vehicles-help-to-tackle-climate-change voor een uitgebreidere toelichting

[3]

https://theicct.org/publications/EV-battery-manufacturing-emissions

[4]

Op dit moment worden elektrische auto’s minder belast doordat er geen BPM over geheven wordt en er hoeft geen wegenbelasting betaald te worden. Dit voordeel zal ooit wegvallen, tegelijk worden elektrische auto’s steeds minder duur. De belastingen op stroom zijn relatief gezien ongeveer gelijk aan die op benzine. Zie ook https://www.anwb.nl/auto/elektrisch-rijden/wat-kost-het

[5]

(Video) Vanaf 2035 geen uitstoot meer van nieuwe auto’s: 'Stom plan, elektrisch rijden is te duur’ | BREEKT

Een van de belangrijkste factoren waar niet voor gestandaardiseerd is is de temperatuur; bij een lagere temperatuur werkt het accupakket minder goed en is er meer stroom nodig voor het verwarmen van het interieur.

Guido van der Werf is universiteitshoogleraar aan de Vrije Universiteit, zijn onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen het klimaatsysteem en de mondiale koolstofcyclus.

Videos

1. Hoe groen is elektrisch rijden en wat zijn de voordelen? | Volkswagen
(Volkswagen Nederland)
2. Hoeveel schoner is een elektrische auto?
(Bright)
3. Fiat - De Nieuwe elektrische 500 | Een volledig elektrische wagen zonder CO2-uitstoot
(FIAT Belgium - Luxembourg)
4. De elektrische auto van John
(Milieu Centraal)
5. Waarom Eén op de Vijf Eigenaars van Elektrische Auto's Terugkeert naar Benzine
(aTech NL)
6. E-FAQ 4: Wat is beter voor het klimaat? Verbrandingsmotor of elektrische auto? Het hele verhaal!
(Jekel's Climate Channel)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated: 04/10/2023

Views: 6357

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.