De No BS-gids voor het begrijpen van S3-opslagkosten (2023) (2023)

De No BS-gids voor het begrijpen van S3-opslagkosten (2023) (1)

Benieuwd hoe Amazon uw S3-opslagkosten berekent? Of misschien vraagt ​​u zich af hoe u uw Amazon S3 Storage-factuur kunt volgen, beheren en optimaliseren.

Deze handleiding biedt een diepgaand inzicht in de Amazon S3-prijzen en hoe u uw S3-opslagkosten kunt berekenen. We behandelen alle factureerbare elementen en de specifieke factoren die van invloed zijn op de prijzen van S3 Storage.

Vervolgens geven we enkele eenvoudige Amazon S3-kostenoptimalisatietips die u kunt gebruiken om uw opslagkosten te minimaliseren.

Inhoudsopgave

 • Hoe Amazon S3-prijzen werken: hoe S3-opslagkosten te berekenen
 • Een vereenvoudigde uitsplitsing van S3-opslagkosten
 • Prijzen voor Amazon S3-opslagklasse: een vergelijking naast elkaar
 • Extra kosten in verband met S3-opslag
 • Veelgestelde vragen over opslagkosten van Amazon S3
 • Hoe u uw Amazon S3-kosten kunt begrijpen, controleren en optimaliseren

Hoe Amazon S3-prijzen werken: hoe S3-opslagkosten te berekenen

De objectopslagservice Amazon S3 brengt kosten in rekening op basis van gebruik. Maar dat gebruik beperkt zich niet alleen tot de hoeveelheid gegevens die u in uw S3-buckets bewaart. In plaats daarvan betaalt u voor het gebruik van elk van de componenten van de Amazon S3-prijzen.

De kostencomponenten van Amazon S3 zijn:

 • Opslag- De hoeveelheid data (in gigabytes) die u opslaat.
 • Verzoeken en ophalen van gegevens- Het aantal gegevensophaalbewerkingen dat u uitvoert. Amazon houdt doorgaans rekening met verzoeken als SELECT, GET LIST, POST, COPY, PUT, enz.
 • Data overdracht- De gegevensoverdrachtmodi en regio's.
 • Beheer en analyse- De soorten opslagbeheer- en analysetools die u kiest.
 • Replicatie- Replicatie tussen regio's, replicatietijdcontrole en replicatie in dezelfde regio voor S3
 • Transformeren en bevragen- Het aantal overgangen tussen verschillende klassen.
 • S3 Object-Lambda- De hoeveelheid gegevens die door S3 Object Lambda wordt verwerkt.
 • Serverlocatie of bestemming voor gegevensoverdracht- Dit verwijst naar de AWS-regio of beschikbaarheidszone waarin u uw workloads wilt uitvoeren.

Dit zijn de belangrijkste factoren die de kosten van uw Amazon S3-gebruik bepalen. De S3-opslagservice biedt echter een beperkte gratis laag voor het testen van het platform. Toch kunt u deze gratis opslagruimte voor meerdere doeleinden gebruiken voor verschillende AWS-services – en tegelijkertijd. :

De Amazon S3 Free Tier wordt geleverd met 5 GB Amazon S3-opslag wanneer u zich aanmeldt als nieuwe gebruiker.

Als onderdeel van de gratis laag krijgt u ook S3 Standard Storage-buckets die 20.000 GET-verzoeken per maand ondersteunen, samen met 2.000 LIST-, POST-, COPY- of PUT-verzoeken.

Bovendien biedt Amazon 15 GB voor gegevensoverdracht (uitgaand) per maand als onderdeel van het gratis pakket.

Het is niet veel voor de typische zakelijke gebruiker, maar het geeft bedrijven een basis om mee te beginnen. Wanneer u klaar bent om over te stappen op betaalde prijzen, ziet u hier hoe elk van de kerncomponenten van Amazon S3 Storage uw totale kosten zal beïnvloeden.

De No BS-gids voor het begrijpen van S3-opslagkosten (2023) (2)

Een vereenvoudigde uitsplitsing van S3-opslagkosten

Opslag is de belangrijkste kostenfactor. Amazon brengt zijn S3-klanten voornamelijk kosten in rekening op basis van de hoeveelheid opslagruimte die ze willen gebruiken.

Benieuwd hoe u uw S3-kosten kunt optimaliseren? Lees deze 12 tips!

Hoewel de kosten voor S3-opslag worden geëvalueerd in GB's per maand, zijn de eenheidstarieven niet over de hele linie uniform. In plaats daarvan variëren ze afhankelijk van de regio, het totale datavolume, de opslagperiode en, belangrijker nog, de opslagklasse.

Amazon groepeert zijn S3 Storage-buckets in zes primaire klassen, elk met zijn eigen unieke tarieven en doel. Ze bevatten:

 • S3 Standaard opslagklasse- Dit is opslag voor algemene doeleinden, dus u kunt deze voor elk type gegevens gebruiken, vooral voor gegevens die u vaak gebruikt.
 • S3 Standaard - Opslagklasse met onregelmatige toegang- Dit is het niveau dat u wilt kiezen voor de gegevens die u minder vaak gebruikt, maar die snel moeten kunnen worden opgehaald als dat nodig is.
 • S3 Eén zone - Opslagklasse met onregelmatige toegang- Deze opslagklasse is ontworpen voor zelden gebruikte gegevens en biedt een goedkoper alternatief voor gegevens waarvoor niet de beschikbaarheid en duurzaamheid van S3 Standard of S3 Standard Infrequent Access vereist is.
 • S3 Glacier Instant Retrieval-opslagklasse- Het is een archiefopslagklasse die de laagste kosten biedt voor het opslaan van langetermijngegevens waartoe u zelden toegang hebt, maar die u indien nodig binnen milliseconden zou willen ophalen.
 • S3 Glacier flexibele ophaalopslagklasse- Biedt 10% goedkopere opslag voor archiefgegevens die u één of twee keer per jaar raadpleegt (asynchrone opvragingen).
 • S3 Glacier Deep-archief- Dit is de goedkoopste S3-opslagklasse en is ideaal voor gegevensopslag op lange termijn, zoals 10 jaar, slechts één of twee keer per jaar toegankelijk
 • S3 Intelligente TieringOpslag- Met deze optie kunt u gegevens waartoe u minder vaak of zelden toegang hebt, elke 30, 90 of 365 dagen automatisch verplaatsen naar een goedkopere opslaglaag met behulp van S3 Lifecycle-beleid.

Hier is een korte, jargonvrije prijsgids voor elk van de Amazon S3-opslagklassen.

Opslagklasse #1: S3 Standaardprijzen

S3 Standard Storage is de standaardopslagklasse voor S3-gebruikers. Het biedt een hoge doorvoer en lage latentie, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan gebruiksscenario's waarbij frequente gegevenstoegang vereist is.

U kunt bijvoorbeeld S3 Standard Storage gebruiken voor gegevensintensieve toepassingen die door gebruikers gegenereerde inhoud bevatten, zoals video's en foto's.

Dit is de opslagklasse die Amazon biedt als onderdeel van de gratis laag van AWS.

De prijzen voor Amazon S3 Standard Storage zijn gelaagd; u betaalt $ 0,023 per GB per maand voor de eerste 50 TB per maand. De Next 450 TB-laag begint bij $ 0,022 per GB, terwijl opslag boven 500 TB per maand begint bij $ 0,021.

Opslagklasse #2: S3 Standaard - Prijzen voor niet-frequente toegang

Deze klasse, ook wel S3 Standard-IA genoemd, is in veel opzichten vergelijkbaar met S3 Standard-opslag, maar is geoptimaliseerd voor incidentele gegevenstoegang. Toch ondersteunt S3 Standard-IA het ophalen van milliseconden wanneer dat nodig is.

Deze combinatie past bij de opslagklasse voor gebruiksscenario's zoals het ondersteunen van bedrijfscontinuïteitssystemen.

Hoe je het ook gebruikt, de prijs voor Amazon S3 Standard-IA-opslag begint bij $ 0,0125 per GB per maand.. Deze laag brengt ook extra kosten in rekening voor elke gegevenstoegang of -ophaalinstantie.

Opslagklasse #3: S3 Eén zone - Prijzen voor niet-frequente toegang

Standaard distribueert Amazon gegevens die zijn geüpload naar AWS S3 Storage binnen de door u geselecteerde regio over ten minste drie beschikbaarheidszones.

Dit is een geweldige manier om duurzaamheid, redundantie en hoge beschikbaarheid te garanderen voor alle S3 Standard Storage-klassen, inclusief Infrequent Access-buckets.

De S3 One Zone Storage-optie gebruikt een andere aanpak. De gegevens worden in slechts één zone opgeslagen in plaats van in meerdere beschikbaarheidszones.

Hierdoor is het uitstekend geschikt voor zelden gebruikte gegevens die mogelijk snel moeten worden opgehaald, maar een lage beschikbaarheid tolereren.

Vanwege deze beperking brengt Amazon 20% minder kosten in rekening dan voor standaard opslag met onregelmatige toegang. De prijzen voor Amazon S3 One Zone - Infrequent Access beginnen dus bij $ 0,01 per GB per maand. .

Opslagklasse #4: S3 Glacier Instant Retrieval-prijzen

Met deze opslagklasse kunt u gegevens archiveren waar u zelden toegang toe heeft, bijvoorbeeld één keer per kwartaal, maar wel van het soort waartoe u in milliseconden toegang zou willen hebben als dat nodig is.

Glacier Instant Retrieval-opslag kost tot 68% goedkoper dan de Standard Infrequent Access. Toch biedt de klasse dezelfde toegangssnelheid en doorvoer als S3 Standard en S3 Standard Infrequent Access.

Bovendien kunt u ervoor kiezen om objecten rechtstreeks naar uw S3 Glacier Instant Retrieval-opslag te uploaden. Of u kunt S3 Lifecycle-beleid gebruiken om gegevens automatisch over te zetten naar een goedkopere S3-opslagklasse naarmate deze minder vaak worden gebruikt (S3 Intelligent-Tiering).

De prijzen voor Amazon S3 Glacier Instant Retrieval Storage beginnen bij $ 0,004 per GB per maand (regio VS-Oost (Ohio).

Opslagklasse #5: S3 Glacier Flexibele ophaalprijzen

Voorheen S3 Glacier Storage, dit is een 10% goedkoper alternatief voor S3 Glacier Instant Retrieval voor archiefgegevens waarvoor geen milliseconden hoeft te worden opgehaald. Geef uzelf in plaats daarvan een paar minuten tot twaalf uur de tijd om het ophalen te voltooien.

Deze S3-opslagklasse wordt doorgaans gebruikt voor gegevensarchivering op de lange termijn en het in bulk ophalen van gegevens. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken als archief voor niet-essentiële compliancegegevens. Het is ideaal voor gegevensback-ups en noodherstel, waarbij grote gegevenssets moeten worden opgehaald, maar directe toegang niet vereist is.

De prijs voor Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval-opslag bedraagt ​​$ 0,0036 per GB per maand.

Opslagklasse #6: S3 Glacier Deep Archive-prijzen

Met S3 Glacier Deep Archive kunt u gegevens voor nog langere perioden opslaan. U kunt dehoogste cloudbesparingenhier vergeleken met de andere twee S3 Glacier-opslagopties. Maar het ophalen van gegevens kan tot twaalf uur duren.

De prijzen voor Amazon S3 Glacier Deep Archive beginnen bij $ 0,00099 per GB per maand.

Opslagklasse #7: S3 Intelligent-Tiering-prijzen

Dit is geen echte Amazon S3-opslagklasse, maar een mechanisme voor optimalisatie van opslagkosten. Hiermee kunt u S3 Lifecycle-beleidsregels maken die uw gegevens dynamisch overzetten tussen frequente en niet-frequente toegangsniveaus op basis van uw toegangspatronen.

Met behulp van automatisering en continue monitoring verplaatst S3 Intelligent-Tiering op intelligente wijze gegevens waartoe u minder vaak toegang hebt, naar de volgende laag voor zeldzame toegang, elke 30, 90 en 365 dagen. Zodra u toegang heeft tot de gegevens, keert deze terug naar de S3 Standard-klasse en begint de overgang naar de goedkopere klassen met zeldzame toegang opnieuw.

De prijzen zijn gebaseerd op de opslagklasse waarin uw gegevens zich bevinden op het moment van facturering. Voor veelgebruikte gegevens met S3 Standard Storage wordt bijvoorbeeld $ 0,023 per GB per maand gefactureerd. Maar voor de gegevens die worden bewaard in S3 Glacier Deep Archive Access wordt $ 0,00099 per GB per maand gefactureerd.

Daarnaast wordt er een extra bedrag van $ 0,0025 per 1.000 objecten per maand in rekening gebracht voor monitoring. Het ophalen van gegevens is gratis.

Prijzen voor Amazon S3-opslagklasse: een vergelijking naast elkaar

S3 Standaard

S3 Standaard-IA

S3 Eén zone IA

S3-gletsjer onmiddellijk ophalen

S3-gletsjer flexibel ophalen

S3 Glacier Deep-archief

S3 Intelligente Tiering

Latentie bij het ophalen van gegevens

Milliseconden

Milliseconden

Milliseconden

Milliseconden

Milliseconden

1 minuut tot 12 uur

Binnen 12 uur

Duurzaamheid

99,9999999 (11 negens)

11 negens

11 negens

11 negens

11 negens

11 negens

11 negens

Beschikbaarheid

99,99%

99,9%

99,9%

99,5%

99,9%

99,99%

N.v.t

Beschikbaarheidszones

Minstens drie

Minstens drie

Enkel

Minstens drie

Minstens drie

Minstens drie

Minstens drie

Minimale bewaartermijn

Geen

30 dagen

30 dagen

90 dagen

90 dagen

180 dagen

Geen

Ophaalkosten

Geen

Per opgehaalde GB

Per opgehaalde GB

Per opgehaalde GB

Per opgehaalde GB

Per opgehaalde GB

Geen

Minimale objectgrootte

Geen

128 KB

128 KB

128 KB

128 KB

40 KB

40 KB

Ondersteunt levenscyclustransities

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Startprijs per GB per maand

$ 0,023

$ 0,0125

$ 0,01

$ 0,004

$ 0,0036

$ 0,00099

Varieert

Tabel: Amazon S3-opslagklassen vergeleken

Dat gezegd hebbende, gaat de facturering van Amazon S3 verder dan de opslagklassen. Hier zijn enkele van de “verborgen kosten” van het gebruik van Amazon S3.

Extra kosten in verband met S3-opslag

Opslag is slechts één onderdeel dat uw S3-kosten beïnvloedt. Er zijn ook aanvullende kosten verbonden aan elk van deze vijf componenten:

 • Gegevensverzoeken en -opvragingen
 • Data overdracht
 • Beheer en analyse
 • Opslagreplicatie
 • S3 Object-Lambda

Hier zijn hun respectieve kostengegevens:

1. Amazon S3-verzoeken en kosten voor het ophalen van gegevens

Deze twee processen worden doorgaans gegroepeerd in één collectieve kostencomponent, omdat S3 Data Retrieval wordt beschouwd als een vorm van S3 Request.

Andere veel voorkomende S3-verzoeken zijn levenscyclustransities, SELECT, GET, LIST, POST, COPY en PUT. Elk van deze bewerkingen brengt zijn eigen kosten met zich mee, die uiteindelijk worden toegevoegd aan uw S3-opslagkosten op basis van uw niveauklasse, verzoektypen en het aantal verzoeken.

Als je bijvoorbeeld aan de slag gaat met deAWS Gratis niveau, kunt u gratis genieten van maximaal 2.000 LIST-, POST-, COPY- of PUT-verzoeken, samen met een vergoeding van 20.000 GET-instanties.

Deze voordelen vallen uiteindelijk weg als u opschaalt naar een aantal premiumpakketten. Voor S3 Standard Storage in de VS geldt bijvoorbeeld een toeslag van $ 0,005 voor elke 1000 exemplaren van PUT, COPY, POST of LIST.

S3 Standard Infrequent Access brengt daarentegen $ 0,01 in rekening voor hetzelfde quotum aan S3-verzoeken, terwijl S3 Glacier Deep Archive zich uitstrekt tot $ 0,05.

Anders zijn DELETE en CANCEL gratis voor alle gebruikers, terwijl het ophalen van gegevens alleen wordt gefactureerd op Infrequent Access S3 Storage-lagen.

Als u bijvoorbeeld in de VS gevestigde S3 Glacier Deep Archives gebruikt, voegt elke 1.000 gevallen van bulksgewijs ophalen van gegevens $ 0,025 toe aan uw S3-opslagkosten. Maar aan de andere kant is dat bijna niets vergeleken met de kosten van $ 10 die Amazon in rekening brengt als je ervoor kiest om hetzelfde aantal ophaalacties op het S3 Glacier-niveau te versnellen.

2. Kosten voor gegevensoverdracht AWS S3

Amazon brengt alleen kosten in rekening voor uitgaande gegevensoverdracht. Hoewel het verplaatsen van gegevens van internet naar S3 Storage-buckets volledig gratis is, brengt het verwijderen van gegevens kosten met verschillende tarieven met zich mee.

Meer specifiek zijn de eenheidskosten afhankelijk van de hoeveelheid overgedragen gegevens, de bron- en bestemmingslocaties, evenals de gegevensoverdrachtsnelheden.

De enige uitzondering hierop geldt voor kleine gebruikers die maximaal 1 GB aan data per maand versturen. Amazon staat hen royaal toe om weg te komen zonder kosten voor de gegevensoverdracht.

Als u dat echter overschrijdt, moet u verwachten dat u $ 0,09 betaalt voor elke GB aan overgedragen gegevens, tot een limiet van 9,999 TB per maand. De volgende 40 TB is zelfs nog goedkoper, aangezien de kosten per GB dalen naar $0,085. Vervolgens verlaagt de daaropvolgende 100 TB de eenheidstarieven naar $0,07, gevolgd door $0,05 voor elke GB boven het volgende quotum van 150 TB.

Amazon stopt daar echter niet. Als u haast heeft, kunt u kiezen voor versnelde overdrachten tegen een toeslag van minimaal $ 0,04 per GB.

3. AWS S3-beheer- en analysekosten

Enkele van de functionaliteiten die de kosten van S3 Storage doorgaans verhogen, zijn onder meer S3 Object Tagging, S3 Storage Lens, S3 Storage Class Analytics en Amazon S3 Inventory. Voor elk van deze verbeteringen geldt een uniek eenheidstarief voor elk miljoen items.

Als u bijvoorbeeld voor S3 Storage Lens kiest, brengen de geavanceerde statistieken een maandelijks bedrag van $ 0,20 met zich mee voor elke miljoen objecten. S3 Analytics Storage Class Analysis daarentegen zou ervoor zorgen dat u $ 0,10 betaalt voor elke miljoen gemonitorde items per maand. Dan zouden de S3 Inventory-functies uiteindelijk uw S3-opslagkosten verhogen met een tarief van $ 0,0025 per miljoen vermelde objecten.

4. AWS S3-replicatiekosten

AWS S3 Replicatie is het proces waarbij exacte kopieën van uw S3 Storage-gegevens worden gereproduceerd. De gegevens worden intern gespiegeld van de AWS S3-bron naar de doel-S3-opslag. Dit kost uiteraard extra middelen, wat zich automatisch zou moeten vertalen in extra kosten voor cloudgebruik.

Het is echter vermeldenswaard dat u in de meeste gevallen geen speciale tarieven voor dergelijke replicaties zult vinden. In plaats daarvan zul je merken dat Amazon de neiging heeft om S3-replicaties te factureren als normale S3-gebruiksinstanties, met kleine verschillen op basis van de gebruikte gegevensoverdrachtmodi.

Same Region Replication (SRR) is het goedkoopste, omdat de daaruit voortvloeiende kosten rechtstreeks worden afgeleid van de reguliere S3-opslagkosten.

Het replicatiedoel zelf brengt de standaard S3-opslagkosten met zich mee, die vervolgens worden gecombineerd met de kosten voor gegevensoverdracht van de PUT-verzoeken die tijdens de replicatie worden uitgevoerd. En voor mensen die te maken hebben met Infrequent Access-lagen, rekent AWS zelfs de kosten voor het ophalen van gegevens erbij.

Al deze cijfers worden vervolgens opgeteld bij de opslagkosten van het primaire exemplaar S3 om de totale factuur voor cloudgebruik vast te stellen.

Hoewel dit op zichzelf tot een steile kostenstijging kan leiden, kan het nog erger worden voor Cross Region Replication (CRR)-instanties. In tegenstelling tot wat we bij SRR hebben gezien, dwingt CRR je om extra te betalen voor gegevensoverdracht tussen de regio's van S3 naar elke doelregio.

5. AWS S3 object Lambdakosten

AWS S3 Object Lambda is een robuuste hulpbron die naadloos samenwerkt met uw bestaande applicaties om de verwerking van uw S3-gegevens te vergemakkelijken. Door te benuttenAWS Lambda-functies, herwerkt het automatisch gegevens die zijn opgehaald uit S3 Storage, en transformeert deze vervolgens om het aanpassingsvermogen te vergroten.

Met andere woorden, het zet uw S3-gegevens systematisch om in een vorm die gemakkelijk kan worden bekeken en verwerkt door voorheen incompatibele applicaties. U hoeft alleen maar uw eigen aangepaste code toe te voegen, en Object Lambda zal zijn magie uitoefenen op de gegevens die zijn opgehaald uit S3, voordat de verwerkte versie wordt teruggestuurd naar uw applicatie.

Voor dit hele proces worden kosten in rekening gebracht van $ 0,005 per GB aan geretourneerde gegevens, die uiteindelijk worden opgeteld bij uw Amazon S3-opslagkosten. Lees onzegids voor AWS Lamba-prijzenvoor een meer diepgaande blik.

Veelgestelde vragen over opslagkosten van Amazon S3

Hier zijn enkele antwoorden op veelgestelde vragen over de prijzen van Amazon S3.

Zijn er rekenmachines die kunnen helpen bij het berekenen van de S3-kosten?

Het goede nieuws is: ja, er zijn Amazon S3 Storage-kostencalculators beschikbaar.

Amazon zelf biedt eengratis één op het AWS-cloudplatform, waarmee u automatisch uw maandelijkse factuurschattingen kunt berekenen voordat u doorgaat met de service.

Het leuke is echter dat de rekenmachine van Amazon niet zo eenvoudig is. Hoewel het zichzelf aanprijst als een eenvoudige maandelijkse rekenmachine, wordt het geleverd met diepgaande technische gegevensvelden die voor beginners misschien verwarrend lijken.

Wat zijn de componenten van S3-opslag?

De S3-opslagkosten van Amazon worden beïnvloed door deze zes kerncomponenten:

 • Opslag
 • Verzoeken en ophalen van gegevens.
 • Data overdracht
 • Beheer en analyse
 • Replicatie
 • S3 Object-Lambda

Wat zijn de beste kostenoptimalisatiepraktijken voor AWS S3?

Om uw S3-opslagkosten strategisch te minimaliseren, moet u deze kostenbeheertechnieken overwegen

 • Kies de ideale Amazon S3-opslagklassen- Terwijl u aan de slag gaat met uwcloud strategie, is het belangrijk om vertrouwd te raken met alle zes S3-opslagklassen. Ontdek voor welke gebruiksscenario's elk geschikt is en selecteer vervolgens de juiste lagen voor uw specifieke gegevenstypen en toepassingen.
 • Stel toepassingsvereisten op- Om de meest kosteneffectieve te bepalenS3 OpslagarchitecturenVoor uw bedrijfsactiviteiten moet u de prestatie- en gegevenstoegangsvereisten voor elke toepassing begrijpen.

E-commercetoepassingen vereisen bijvoorbeeld zeer beschikbare repository's die frequente toegang ondersteunen, terwijl back-uptoepassingen prima overweg kunnen met archieven met onregelmatige toegang.

 • Organiseer uw gegevens- Slecht gestructureerde gegevens leiden vaak tot de lukrake verwerving vancloud-bronnen. Dat is hoe u merkt dat u verspilde uitgaven genereert voor onderbenutte S3 Storage-instanties en -voorzieningen.

De beste manier om dergelijke problemen te verzachten is doororganiseer de gegevens dienovereenkomstig. Identificeer de specifieke items die u op Amazon S3 wilt behouden en verwijder de rest. Je moet ook proberen te stroomlijnende hele wolkdatabase door gegevens te groeperen op objecttags, naamvoorvoegsels of S3-buckets.

 • Gebruik een cloud-kostenintelligentieplatform- Er is maar één manier waarop u zeker kunt zijn van de meest geschiktekostenoptimalisatiemaatregelenje zou moeten nemen. Om weloverwogen product- of technische beslissingen te kunnen nemen, moet u volledig inzicht hebben in uw kosten.

Amazon biedt verschillende ingebouwde tools die kunnen helpen (zoals AWS Cost Explorer), maar deze bieden mogelijk beperkt inzicht in de kosten.

Hoe u uw Amazon S3-kosten kunt begrijpen, controleren en optimaliseren

WolkZerogaat dieper zonder je te overweldigen. U kunt bijvoorbeeld uw S3-opslagkosten toewijzen aan de specifieke mensen, producten, projecten en processen die deze kosten hebben gemaakt. Dat is niet alles. Je kan ook:

 • Houd de kosten per klant bij, per omgeving, per functie, per team, enzovoort – tot op uurbasis.
 • Combineer uw Amazon S3-kostengegevens met gegevens van andere gegevens- en analyseplatforms voor eenvoudigere analyses. CloudZero ondersteunt Snowflake, Datadog, Databricks, Kubernetes, New Relic en meer.
 • Profiteer van realtime detectie van kostenafwijkingenom tijdig waarschuwingen te ontvangen over trendmatige kosten, zodat u te hoge uitgaven kunt voorkomen
 • Krijg aangepaste kostenweergaven per rol; techniek, financiën en FinOps

Uiteindelijk zorgt CloudZero ervoor dat u weet wie, wat en waarom uw AWS-kosten veranderen. Vervolgens worden de kostengegevens opgesplitst in inzichten die direct bruikbaar zijn, zodat u cloudkostenbeslissingen kunt nemen die uw brutomarges beschermen.

Wilt u CloudZero zelf in actie ervaren?De No BS-gids voor het begrijpen van S3-opslagkosten (2023) (3)om te zien hoe het werkt.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated: 05/12/2023

Views: 6396

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.